Zorgaanbod

Het doel is dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving.

Lees hier meer details over onze zorgaanbod:

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het (tijdelijk) overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatisch, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking.

Persoonlijke verzorging richt zich op de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Persoonlijke verzorging is alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren.

Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld wassen en eten, maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met het gezondheidsprobleem. U kunt hierbij denken aan de volgende handelingen:

 

 • Hulp bij ADL-taken, zoals zich wassen en aankleden
 • Beweging en houding, in en uit bed gaan
 • Eten en drinken
 • Toiletgang
 • Controle van lichaamsfuncties
 • Zelfverzorging van haren
 • Sieraden omdoen
 • Zich opmaken
 • Scheren
 • Mond- en gebitsverzorging
 • Hand- en voetverzorging
 • Aanbrengen en uitdoen van prothesen
 • Medicijnen innemen
 • Advies, instructie en voorlichting geven aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging.
Verpleging

Dit gaat vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen.

Het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken. Of scholing in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door de verzekerde zelf of zijn/haar mantelzorger.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende handelingen:

 • Sondes en katheters
 • Verzorging stoma’s, tracheastoma, insteekopening PEG-sondes.
 • Verzorging van wonden
 • Uitvoeren van voorbehouden handelingen, hiervoor is een uitvoeringsverzoek van een arts nodig. Denk hierbij aan katheteriseren, blaasspoelingen, maagsonde inbrengen, infuuszorg, zuurstof toedienen.
Individuele begeleiding

Onder individuele begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in zijn/haar leven.

U kunt hierbij denken aan:

 • Hulp bij het boodschappen doen
 • Hulp bij het afhandelen van de post
 • Hulp bij het bedienen van apparaten
 • Hulp bij het klaarmaken van eten
 • Hulp bij het aanbrengen van structuur
 • Een wandeling maken ter bevordering van beweging
 • Het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat ter ontlasting van de mantelzorger
 • Het leren omgaan met een beperking. Individuele begeleiding kunnen wij leveren wanneer er een WLZ-PGB-indicatie is. Wij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van deze indicatie.
Palliatief Terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatief terminale zorg.

Die zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de cliënt zo goed mogelijk te houden in de laatste fase van het leven én om de naasten te ondersteunen.

Wij kijken samen met de cliënt en zijn/haar naasten waar wij kunnen ondersteunen.

ZorgkaartNederland

Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt. We zijn niet specifiek gericht op de “zorghandelingen”, maar ook op u als persoon. Wij leren u graag kennen en vinden het belangrijk dat u de regie in handen heeft.

Opstarten van zorg

Wanneer u in gesprek wilt gaan over de mogelijkheden met betrekking op uw situatie, kunt u zich aanmelden middels het contactformulier via de website.

U mag ook bellen. U krijgt dan een gesprek met Susanne. Zij bekijkt samen met u de financieringsmogelijkheden en bespreekt met u wanneer de zorg kan worden gestart.

Ook wordt er rekening gehouden met uw wensen op welk tijdstip u de zorg wilt ontvangen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande routes. Wij werken met tijdsblokken van 1-2 uur.