Klachten

Mocht u ontevreden zijn, of zelfs een klacht hebben over Oud of the Box Thuiszorg dan hoop ik natuurlijk dat u dit met mij bespreekbaar maakt en we het samen kunnen oplossen.

Als zorgaanbieder ben ik verplicht om cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in de dienen en te laten behandelen volgens bij wet gestelde voorschriften. Hiervoor is Oud of the Box Thuiszorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Mochten wij er samen naar uw gevoel niet uit komen, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan bemiddelen en indien nodig kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via het klachtenformulier op de site van http://klachtenportaalzorg.nl ingediend worden ofwel per de mail via info@klachtenportaalzorg.nl.

Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres.
Vermeld daarbij het lidmaatschap nummer 16436.

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen